dijous, 2 d’abril de 2009

I Curs monogràfic escalada artificial


Els Cursos Monogràfics del C.I.M. tenen dos objectius:

-Donar a conèixer l’especialitat esportiva escollida
-Perfeccionar i/o adquirir nous coneixements tècnics sobre una especialitat ja coneguda.

En el primer cas, els coneixements que s’imparteixen són els bàsics de l’especialitat que s’ampliaran en contingut i pràctiques en el curs corresponent. En el segon cas, sempre serà necessari dominar les tecniques bàsiques de l’especialitat.
La càrrega horària serà de 15 hores, concentrades en un cap de setmana teòric-pràctic. El quadre docent que imparteix les diferents formacions està compost per Instructors i Monitors de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya.

Continguts i objectius
Adquirir la tècnica de progressió en escalada artificial en vies totalment equipades amb encoratges expansius (Ae).

Monogràfic dirigit a


Escaladors federats què, coneixent i practicant l’escalada clàssica, vulguin adquirir els coneixements necessaris per progressar en vies d’artificial equipat o millorar-ne la tècnica. Per participar en el curs, cal conèixer les tècniques de triangulació de reunions, saber assegurar perfectament al primer i el segon d’una cordada i dominar el descens en ràpel autoassegurat.
Per inscriure’s serà obligatori tenir la llicència federativa de l’any en curs.

Inscripcions


Cal enviar un mail a comissiodinstrucciodemuntanya@gmail.com amb les dades personals i fer un ingrés de l’import en el compte del 2100.2863.67.0110224653, sent la data límit el 20 d’abril del 2009. El monogràfic no es durà a terme si no s’aconsegueixen un mínim de 8 participants. Les places estan limitades a 12 participants.

Import del monogràfic

L’import del monogràfic serà de 40,00 €. Els socis de l’Agrupe i del GEAMM gaudiran d’un preu especial de 20,00 €. Els desplaçaments no estan inclosos. El pagament es realitzarà mitjançant una transferència al n. de compte del CIM: 2100.2863.67.0110224653, deixant clar el nom i cognoms i el concepte “Monogràfic d’escalada artificial equipada”. L’ordre de recepció de les transferències serà l’utilitzat per a l’adjudicació de les places.

Més informació: http://cimagrupe.blogspot.com/